RTW

Penempatan Latihan Kerjaya Graduan bersama Industri • Graduan Diploma dan ke atas yang telah tamat pengajian atau bekerja tidak setaraf kelayakan

 • Obligasi Arahan Pekeliling Perbendaharaan (PP/PK1.12)
 • Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR)

 • ≥ 8 bulan, ≤12 bulan • Dilaksanakan oleh syarikat pelaksana melalui latihan dalam kelas secara in house / external trainer
 • 7 modul wajib perlu diberikan kepada peserta sebelum tempoh latihan tamat

 1. Kemahiran Komunikasi (Communication and Networking Skills): Melatih peserta menguasai kemahiran asas dalam Business Communication menggunakan Bahasa Inggeris sama ada melalui penulisan dan percakapan serta kemahiran untuk meluaskan rangkaian kenalan.
 2. Pemikiran Kritis dan Kreatif (Creative and Analytical Thinking): Mengasah kemahiran berfikir peserta secara kreatif, kritis serta analitikal dalam membuat keputusan.
 3. Profesional Berteraskan Nilai (Value Driven Professional): Membentuk peserta supaya menjadi golongan profesional yang mempunyai nilai positif seperti kepimpinan, integriti dan sentiasa memperbaiki diri sendiri dan pasukan.
 4. Kebolehan Adaptabiliti dalam Organisasi (Organizational Adaptability): Menyesuaikan peserta dengan persekitaran bekerja secara langsung dalam organisasi termasuk penerapan nilai-nilai positif syarikat
 5. Penjagaan Imej, Etika dan Protokol (Grooming and Etiquette): Menambah baik penampilan peserta mengikut imej korporat, etika dan protokol di tempat kerja mahupun di majlis rasmi.
 6. Keusahawanan 101 (Entrepreneurship 101): Memupuk ‘Entrepreneurial Mindset’ dalam jati diri peserta untuk menjadikan peserta lebih proaktif, mengambil risiko, tabah, menyelesaikan masalah secara inovasi dan fleksibiliti dalam alam pekerjaan.
 7. Kelestarian Alam Sekitar dan Kesan Sosial (Environment Sustainability and Social Impact): Menggalakkan peserta menjadi golongan profesional sama ada sebagai usahawan atau pekerja yang mementingkan pemuliharaan dan pemeliharaan alam persekitaran dan hidupan liar serta sentaisa memberi impak positif kepada masyarakat sekeliling dalam apa jua keputusan yang bakal diputuskan.

 • Diberikan Latihan Kemahiran Insaniah dan Latihan Ditempat Kerja
 • Elaun bulanan sebanyak:
Minimum Elaun Bulanan
Kelayakan CSR PP/PK 1.12
Ijazah dan ke atas RM1,500 RM2,000
Diploma RM1,500
-
SYARIKAT PESERTA
 1. Pendaftaran syarikat boleh dilaksanakan melalui e-mel ke protege.rtw@kuskop.gov.my dengan mengemukakan permohonan lengkap berserta dokumen berikut (Klik untuk muat turun) :
  Pendaftaran Syarikat

  Pelan Latihan (PK1.12)

  Pelan Latihan (CSR)

  dan;

  dokumen sokongan seperti salinan Sijil SSM, salinan Surat Setuju Terima (SST), Ringkasan Tender (Summary of Tender) dan maklumat pegawai Kementerian/Jabatan yang berkaitan bagi pengesahan harga kerja pembina

 2. Pihak syarikat dikehendaki untuk menggunakan salah satu daripada empat templat yang telah disediakan bagi tujuan penyediaan poster pengiklanan kekosongan jawatan program PROTÉGÉ Ready To Work (PROTÉGÉ - RTW) di syarikat pelaksana.

  Reka bentuk (design) poster adalah bebas mengikut kreativiti syarikat dan hanya terhad di dalam ruang yang disediakan sahaja (tidak melebihi kotak yang disediakan). Klik untuk muat turun templat iklan:
  Templat Iklan

  Pihak syarikat perlu memastikan segala maklumat yang berkaitan dinyatakan dengan jelas di dalam poster tersebut. Maklumat wajib yang diperlukan adalah seperti berikut:

  1) Nama & Logo Syarikat
  2) Jawatan yang ditawarkan (Cth: Eksekutif Akaun)
  3) Latar belakang pendidikan : (Cth: Ijazah Sarjana Muda Perakaunan)
  4) Tempoh latihan (rujuk pelan latihan)
  5) Elaun bulanan (rujuk pelak latihan)
  6) Caruman Statutori Akta 4 PERKESO (SOCSO)
  7) Caruman Statutori Akta 800 PERKESO (SIP)
  8) Faedah-faedah lain yang disediakan (rujuk pelan latihan)
  9) Penempatan latihan
  10) Alamat E-mel
  11) Nombor telefon
  12) Tarikh tamat iklan
  13) Jumlah Kekosongan

  Iklan yang telah lengkap perlu dikemukakan melalui e-mel protege.iklan@kuskop.gov.my bagi tujuan semakan dan hebahan

 3. Sila rujuk Kit Informasi untuk proses pelaksanaan yang selanjutnya
 1. Peserta boleh mencari iklan kekosongan Program PROTÉGÉ-RTW pada pautan berikut:
  Portal

  protege.my

  protege.my

 2. Permohonan boleh dibuat dengan mengemukakan resume terus kepada syarikat melalui e-mel
Muat turun Kit Informasi PROTÉGÉ-RTW