N-GENE

Program Latihan Intensif Dalam Talian Bagi Usahawan Generasi Baru

Melatih graduan atau belia berumur 18-40 tahun untuk memulakan perniagaan yang berisiko rendah melalui latihan berstruktur dan juga bimbingan perniagaan

Salah satu program di bawah inisiatif PEMERKASA bagi menjana semula ekonomi negara serta disenaraikan sebagai salah satu program di bawah Program Pemulihan Usahawan dan Koperasi Pasca COVID-19 dan Kerjasama KUSKOP-KPT-KBS

Bertujuan membantu mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan graduan atau belia dan menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan utama

Program ini selari dengan objektif Dasar Keusahawanan Nasional 2030 (DKN 2030) untuk membentuk masyarakat Malaysia yang berfikiran dan membudayakan keusahawanan

Saluran 1 Saluran 2
Belia yang baru memulakan perniagaan kurang dari tiga tahun Belia yang berminat untuk menjadi usahawan tetapi belum memulakan perniagaan
Daftar Di Sini Daftar Di Sini
Pendaftaran N-GENE 1.0 telah ditutup

Saluran 1:
SME Bank CEDAR
Saluran 2:
Perbadanan Nasional Berhad
Penyaluran Geran Mikro
Permulaan Perniagaan:

Tekun Nasional
Ujian Psikometrik:
Institut Keusahawan Negara Berhad

  • Mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan graduan dan mewujudkan peluang pekerjaan dalam pasaran.
  • Membantu belia untuk menjana pendapatan serta mengukuhkan perniagaan mikro, kecil, dan sederhana (PMKS).
  • Meningkatkan bilangan usahawan dalam kalangan belia/graduan.
Ujian Psikometrik:
Institut Keusahawan Negara Berhad

Penyaluran Geran Mikro
Permulaan Perniagaan:

Tekun Nasional

Latihan & Bimbingan:
SME Bank CEDAR

  • Mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan graduan dan mewujudkan peluang pekerjaan dalam pasaran.
  • Membantu belia untuk menjana pendapatan serta mengukuhkan perniagaan mikro, kecil, dan sederhana (PMKS).
  • Meningkatkan bilangan usahawan dalam kalangan belia/graduan.