ROAD

Kembara Kerjaya

Program turun padang untuk membantu kumpulan sasar di lapangan
Taklimat kesedaran mengenai ekosistem keusahawanan dan kebolehpasaran
Seminar / bengkel pembudayaan keusahawanan dan kebolehpasaran berjangka pendek

Kebolehpasaran Keusahawanan
Objektif Memperkasa pelaksanaan program PROTÉGÉ-RTW melalui recruitment drive peserta dan syarikat baru Memperkasakan persediaan usahawan muda melalui sesi libat urus bersama agensi dan usahawan sedia ada
Kumpulan Sasar
 • Graduan menganggur
 • Graduan bekerja tidak setara kelayakan
 • Pelajar IPT tahun Akhir
 • Usahawan graduan
Objektif Memupuk kesedaran mengenai ekosistem keusahawanan dan kebolehpasaran sebelum menyertai pasaran pekerjaan
Kumpulan Sasar
 • Pelajar IPT
 • Graduan menganggur
 • Graduan bekerja tidak setara kelayakan
 • Usawahan graduan
 • Orang Awam
Objektif Pembudayaan serta persediaan kemahiran mengenai keusahawanan dan kebolehpasaran sebelum menyertai pasaran pekerjaan
Kumpulan Sasar Pelajar IPT

Kebolehpasaran Keusahawanan
Sasaran Program 10% pencari kerja dipadankan dengan syarikat pelaksana program PROTÉGÉ-RTW Peningkatan 10% rangkaian perniagaan
Aktiviti
 • Candidate Recruitment Drive
 • New Company Recruitment Drive
 • Klinik Usahawan
 • Sesi Libat Urus
Sasaran Program 30% peningkatan kesedaran berkaitan kebolehpasaran / keusahawanan
Aktiviti
 • Booth
 • Ceramah Kerjaya
 • Sesi Perkongsian
 • Pengenalan Ekosistem KUSKOP
 • Pengenalan Asas Keusahawanan
Sasaran Program Pembudayaan serta persediaan kemahiran mengenai keusahawanan dan kebolehpasaran sebelum menyertai pasaran pekerjaan
Aktiviti
 • Asas Kemahiran Insaniah
 • Persediaan Temuduga
 • IR4.0
 • Business Acumen
 • Pemasaran
 • Online Entrepreneurs