GRACE

Penempatan Latihan Kerjaya bagi Graduan TVET

1. Imbas pada QR dibawah atau layari https://cutt.ly/GRACE_PROTEGE

Peserta perlu melengkapkan borang pendaftaran dan mengembalikan borang yang lengkap kepada protege.grace@medac.gov.my
2. Pendaftaran yang diterima akan disaring oleh Sekretariat dari segi latar belakang peserta
3. Peserta yang dipilih akan menjalani latihan asas keusahawanan dan penempatan latihan selama 8 bulan
4. Program tamat

1. Imbas pada QR dibawah atau layari https://cutt.ly/GRACE2_PROTEGE

Peserta perlu melengkapkan borang pendaftaran dan mengembalikan borang yang lengkap kepada protege.grace@medac.gov.my
2. Pendaftaran yang diterima akan disaring oleh Sekretariat dari segi latar belakang peserta
3. Peserta yang dipilih akan menjalani latihan asas keusahawanan dan penempatan latihan selama 8 bulan
4. Program tamat